นายนิพนธ์ เรืองหิรัญวนิช

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายนิพนธ์ เรืองหิรัญวนิช

1. งานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. งานกองทุน กยศ. และ กรอ.
3. จัดโครงการ / กิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนานักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา
4. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำหรับนักศึกษา
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานสวัสดิการและกิจการนักศึกษา

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…