งานบริการกลาง

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลด้านกายภาพ สวน สนามและภูมิทัศน์
2. การจัดการขยะ
3. งานซ่อมบำรุง
4. ระบบสาธารณูปโภค
5. ระบบการรักษาความปลอดภัย
6. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
7. ด้านทะเบียนทรัพย์สินของกอง
8. การใช้อาคารสถานที่

บุคลากรงานบริการกลาง

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…