งานพัฒนานักศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ให้บริการนักศึกษาในหอพัก
2. การพยาบาลในหอพัก
3. กิจกรรมนักศึกษาโดยสโมสรนักศึกษา
4. ทุนการศึกษา
5. การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
6. นักศึกษาวิชาทหาร
7. กีฬาและนันทนาการของนักศึกษา

บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…