นางสาวสุภาพร เต็งสกุล

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพร เต็งสกุล

1. งานธุรการและงานเอกสารต่างๆ และจัดทำสถิติ ข้อมุลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยพยาบาลและสุขอนามัย
2. การให้บริการนำส่งนักศึกษาไปโรงพยาบาลเพื่อไปพบแพทย์ในกรณีต่างๆ ได้แก่ กรณีไปพบแพทย์ตามปกติ กรณีฉุกเฉิน และกรณีแพทย์นัด
3. งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยพยาบาลและสุขอนามัย และจัดบอร์ดความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย
4. ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…