นายนิรันดร ขุนณรงค์

นักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ

นายนิรันดร ขุนณรงค์

1. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอพักและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดในหอพักนักศึกษา
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ดูแลการจองห้องพัก จัดห้องพักให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขออยู่หอพักนักศึกษา การรายงานตัวเข้าหอพัก การออกจากหอพัก
3. ดูแลระบบการเงินนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานหอพักนักศึกษา เช่น การตั้งหนี้ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา การตั้งหนี้ค่าธรรมเนียมกระแสไฟฟ้า การขอคืนเงินประกันของเสียหายหอพัก
4. งานวินัยนักศึกษาของหอพัก
5. การขออนุมัติตารางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่หอพัก
6. ดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาหอพัก
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…