งานบริการการสอน

หน้าที่รับผิดชอบ

1. การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
2. งานด้านภาพลักษณ์และงานสื่อสารองค์กรและการจัดทำรายงานประจำปีของกอง
3. ทำความสะอาดห้องเรียนอาคารวิทยบริการและอาคารเรียนรวม 2

บุคลากรงานบริการการสอน

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…