งานบริหารทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลด้านสารบรรณ
2. การบริหารบุคคล
3. ยานพาหนะ
4. งานห้องประชุมและจัดเลี้ยงในวิทยาเขตเพชรบุรี
5. การจัดทำงบประมาณ
6. การจัดทำแผนปฏิบัติงานของกอง
7. งานประกันคุณภาพการศึกษา
8. งานสวัสดิการร้านค้าสำหรับนักศึกษาและบุคลากร
9. การออกหนังสือสำคัญให้นักศึกษา

บุคลากรงานบริหารทั่วไป

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…