นางโกสุม ยิ้มรอด

พยาบาลปฏิบัติการ

นางโกสุม ยิ้มรอด

1. งานด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลากร
2. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและรณรงค์การป้องกันโรค
3. กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องพยาบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. ดูแลนักศึกษาที่นอนพักรักษาพยาบาลในห้องพยาบาล
5. จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการพยาบาลให้มีสภาพพร้อมให้บริการ
6. ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…