นายกฤษฎา ทรัพย์มา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

นายกฤษฎา ทรัพย์มา
 
1. การติดตั้งและอำนวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ประจำอาคารเรียนรวม 2  ชั้น 1 ห้อง ร.2101 ร.2102, ร.2103, ร.2104, ร.2105, ร.2106, ร.2107, ร.2108, ร.2109, ร.2110,  ชั้น 2 ร 2201, ร 2202,ร 2203, ร 2204, ร 2205, ร 2206, ร 2207, ร 2208, ร 2209  และห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2
2. การดูแลการเก็บรักษาและซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ในความรับผิดชอบ
3. สำรวจและรายงานสภาพห้องเรียนทุกรายการหลังปิดภาคการศึกษา
4. สำรวจและรายงานความพร้อมของห้องเรียนทุกรายการก่อนเปิดภาคการศึกษา
5. สำรวจและรายงานความพร้อมของห้องเรียนทุกรายการก่อนเปิดภาคการศึกษา
6. ให้บริการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ การสำเนาวีดิทัศน์ และแปลงไฟล์วีดีโอพร้อมทั้งบันทึก  ลงแผ่นซีดี, ถ่ายภาพนิ่ง,ถ่ายวิดีโอ พร้อมแปลงไฟล์และบันทึกลงแผ่น สำหรับอาจารย์และบุคลากร
7. รับจองห้องเรียนนอกตารางเรียนทุกอาคาร
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริการการสอน

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…