นายวีรยุทธ สว่างจิตต์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

นายวีรยุทธ สว่างจิตต์
 
1. การติดตั้งและอำนวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ประจำห้องเรียนอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 ห้อง ร 2111, ร 2112, ร 2113, ร 2114, ร 2115, ร 2116, ร 2117, ร 2118, ร 2119, ร 2120, ชั้น 2 ร 2212, ร 2213, ร 2214, ร 2215, ร 2216, ร 2217, ร 2218, ร 2219, ร 2220 และห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2
2. การดูแลการเก็บรักษาและซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ในความรับผิดชอบ
3. สำรวจและรายงานสภาพห้องเรียนทุกรายการหลังปิดภาคการศึกษา
4. สำรวจและรายงานความพร้อมของห้องเรียนทุกรายการก่อนเปิดภาคการศึกษา
5. ให้บริการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ การสำเนาวีดิทัศน์ และแปลงไฟล์วีดีโอพร้อมทั้งบันทึก  ลงแผ่นซีดี, ถ่ายภาพนิ่ง,ถ่ายวิดีโอ พร้อมแปลงไฟล์และบันทึกลงแผ่น สำหรับอาจารย์และบุคลากร
6. รับจองห้องเรียนนอกตารางเรียนทุกอาคาร
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริการการสอน

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…