นายวิชัย จันทร์ทอง

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

นายวิชัย จันทร์ทอง
 
1. การติดตั้งและอำนวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ประจำห้องเรียนอาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง  ว.1301, ว.1302, ว.1303, ว.1304, ว.1305, ว.1306, ว.1307, ว.1308, ชั้น 4 ห้อง ว.1401  ห้องเรียนซิลค์สกรีน ห้องเรียนการถ่ายภาพของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 5  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. การดูแลการเก็บรักษาและซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ในความรับผิดชอบ
3. สำรวจและรายงานสภาพห้องเรียนทุกรายการหลังปิดภาคการศึกษา
4. สำรวจและรายงานความพร้อมของห้องเรียนทุกรายการก่อนเปิดภาคการศึกษา
5. ให้บริการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ สำเนาวีดีทัศน์ และแปลงไฟล์วิดีโอพร้อมทั้งบันทึกลงแผ่นซีดี, ถ่ายภาพนิ่ง, ถ่ายภาพวีดีโอพร้อมแปลงไฟล์และบันทึกลงแผ่น สำหรับอาจารย์และบุคลากร
6. รับจองห้องเรียนนอกตารางเรียนทุกอาคารและจัดตารางสอบ
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริการการสอน

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…