นายประเสริฐ ชัยชนะปราณ

นายช่างปฏิบัติการ (ไฟฟ้า)

นายประเสริฐ ชัยชนะปราณ

1. ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าทั้งภายใน/ภายนอกอาคารของวิทยาเขตฯ
2. ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสารอาคารภายในวิทยาเขตฯ
3. ประสานงานระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอาคารในส่วนงานระบบไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมาย
5. คำนวณค่ากระแสไฟฟ้าของที่พักบุคลากร หอพัก และร้านค้า
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริการกลาง

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…