นายธราธร อินทรกำแหง

นายช่างปฏิบัติการ

นายธราธร อินทรกำแหง

1. เขียนแบบ ออกแบบ ทำบัญชีประมาณราคา งานก่อสร้างในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. ควบคุม และดูแลความเรียบร้อย งานก่อสร้างภายในวิทยาเขตเพชรบุรี โดยประสานงานกับบริษัทผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (สถาปนิก/วิศวกร)
3. วางแผนงานการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงอาคารภายในวิทยาเขตฯ
4. จัดทำรายงานการก่อสร้างและเสนอผู้บริหาร
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริการกลาง

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…