แผนปฏิบัติการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

 

Mes icon

ปีงบประมาณ 2564

 
   
 Mes icon  

ปีงบประมาณ 2563

 
     

Mes icon

ปีงบประมาณ 2562

 
   
   
   
   
     

Mes icon

ปีงบประมาณ 2561

 
   

 

 
   
   
   
     

Mes icon

ปีงบประมาณ 2560

 
   
   
   
   
     

Mes icon

ปีงบประมาณ 2559

 
   
   
   
   
     

Mes icon

ปีงบประมาณ 2558

 
   
   
   
   
     

Mes icon

ปีงบประมาณ 2557

 
   
   
   
   
   
     

Mes icon

ปีงบประมาณ 2556

 
   
   
   
   
     
Mes icon

ปีงบประมาณ 2555

 
   
   
   
   
   
     

Mes icon

ปีงบประมาณ 2554

 
   
 
  • แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
 
  • ปฏิทินการปฏิบัติงาน สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
 
  • แบบฟอร์มติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 9 เดือน
 
 
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 9 เดือน
 

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…