ผลการดำเนินงานของกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

รายงานการประชุมหัวหน้างานสังกัดกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี :

  • ประจำปี พ.ศ. 2565
  • ประจำปี พ.ศ. 2564
  • ประจำปี พ.ศ. 2563
  • ประจำปี พ.ศ. 2562
  • ประจำปี พ.ศ. 2561
  • ประจำปี พ.ศ. 2560

 

 



     Mes icon ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

       ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 31 มกราคม 2565

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 2/2565 

วันที่ 7 มีนาคม 2565 

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       
       
       
       
       

 

     Mes icon ประจำปี พ.ศ. 2564 

 

       ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 6 มกราคม 2564

รายงานการประชุม 

 

       ครั้งที่ 2/2564 

วันที่ 25 มกราคม 2564 

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  

รายงานการประชุม 

 

       ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 5/2564  

วันที่ 28 เมษายน 2564    

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564  

รายงานการประชุม

รายงานประจำเดือน 

       ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564  

รายงานการประชุม

รายงานประจำเดือน 

       ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 27 กันยายน 2564  

รายงานการประชุม

รายงานประจำเดือน 

       ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564  

รายงานการประชุม

รายงานประจำเดือน 

       ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  

รายงานการประชุม

รายงานประจำเดือน 

       ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 27 ธันวาคม 2564  

รายงานการประชุม

รายงานประจำเดือน 

 

     Mes icon ประจำปี พ.ศ. 2563

 

       ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 22 มกราคม 2563

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 2/2563 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 29 เมษายน 2563

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563  

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 21 กันยายน 2563

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 26 ตุลาคม 2563

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 21 ธันวาคม 2563

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

 

     Mes icon ประจำปี พ.ศ. 2562

 

       ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 22 มกราคม 2562

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 29 เมษายน 2562

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน 

       ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 21 ตุลาคม 2562

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 23 กันยายน 2562

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

 

       Mes icon ประจำปี พ.ศ. 2561

 

       ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 22 มกราคม 2561

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 29 เมษายน 2561

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 17 มิถุนายน 2561  

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

  

     Mes icon ประจำปี พ.ศ. 2560

 

   ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 24 เมษายน 2560

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 19 มิถุนายน 2560

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 6/2560

วันที่ 28 สิงหาคม 2560

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 7/2560

วันที่ 25 กันยายน 2560

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 8/2560

วันที่ 18 ตุลาคม 2560

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

       ครั้งที่ 9/2560

วันที่ 6 ธันวาคม 2560

รายงานการประชุม 

รายงานประจำเดือน

 

   

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…