ผลการดำเนินงานของกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

รายงานการประชุมคณะกรรมการ :

 • ประจำปี พ.ศ. 2563
 • ประจำปี พ.ศ. 2562
 • ประจำปี พ.ศ. 2561
 • ประจำปี พ.ศ. 2560
 • ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ประจำปี พ.ศ. 2558
 • ประจำปี พ.ศ. 2557
 • ประจำปี พ.ศ. 2556
 • ประจำปี พ.ศ. 2555

 
   

Mes icon ประจำปี พ.ศ. 2564

 • ครั้งที่ 1/2564
  วันที่ 6 มกราคม 2564
 • ครั้งที่ 2/2564
  วันที่ 25 มกราคม 2564
 • ครั้งที่ 3/2564
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานประจำเดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes icon ประจำปี พ.ศ. 2563

 

 • ครั้งที่ 1/2563
  วันที่ 22 มกราคม 2563
รายงานประจำเดือน
 • ครั้งที่ 2/2563
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานประจำเดือน
 
 • ครั้งที่ 3/2563
  วันที่ 29 เมษายน 2563
รายงานประจำเดือน
 • คร้งที่ 4/2563 
  วันที่ 25 พฤษภาคม    2563
รายงานประจำเดือน
 • ครั้งที่ 5/2563
  วันที่ 17 มิถุนายน 2563
รายงานประจำเดือน
 • ครั้งที่ 6/2563
  วัน ที่ 20 กรกฎาคม 2563
รายงานประจำเดือน
 • ครั้งที่ 7/2563
  วันที่ 31 สิงหาคม 2563
รายงานประจำเดือน
 
 • ครั้งที่ 8/2563
  วันที่ 21      กันยายน 2563
รายงานประจำเดือน
 • ครั้งที่ 9/2563
  วันที่ 26      ตุลาคม 2563
รายงานประจำเดือน
 • ครั้งที่ 10/2563  วันที่ 24      พฤศจิกายน 2563
รายงานประจำเดือน
 • ครั้งที่ 11/2563  วันที่ 21    ธันวาคม 2563
รายงานประจำเดือน

 

Mes icon ประจำปี พ.ศ. 2562

   

Mes icon ประจำปี พ.ศ. 2561

         
   

 

 

 • ครั้งที่ 8/2562
  วันที่ 4 ธันวาคม 2562

 

 • ครั้งที่ 7/2562
  วันที่ 23 กันยายน 2562

 

 • ครั้งที่ 6/2562
  วันที่ 21 ตุลาคม 2562

 

 • ครั้งที่ 5/2562
  วันที่ 21 สิงหาคม 2562

 

 • ครั้งที่ 4/2562 
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

 

 

 

รายงานประจำเดือน

 

รายงานประจำเดือน

 

 รายงานประจำเดือน

 

รายงานประจำเดือน

 

รายงานประจำเดือน 

   

รายงานประจำเดือน

 

รายงานประจำเดือน

 

รายงานประจำเดือน

 

รายงานประจำเดือน

   
 • ครั้งที่ 3/2562 
  วันที่ 24 มิถุนายน 2562
รายงานประจำเดือน
    รายงานประจำเดือน
   
 • ครั้งที่ 2/2562 
  วันที่ 29 เมษายน 2562
รายงานประจำเดือน
    รายงานประจำเดือน
   
 • ครั้งที่ 1/2562 
  วันที่ 22 มกราคม 2562
รายงานประจำเดือน
    รายงานประจำเดือน
         

 

Mes icon ประจำปี พ.ศ. 2560

   

Mes icon ประจำปี พ.ศ. 2559

         
 
 • ครั้งที่ 9/2560
  วันที่ 6 ธันวาคม 2560

รายงานประจำเดือน

       
 
 • ครั้งที่ 8/2560
  วันที่ 18 ตุลาคม 2560

รายงานประจำเดือน

    รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 7/2560
  วันที่ 25 กันยายน 2560

รายงานประจำเดือน

   

รายงานการประชุม

เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 6/2560
  วันที่ 28 สิงหาคม 2560
รายงานประจำเดือน     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 5/2560
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
รายงานประจำเดือน     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 4/2560
  วันที่ 19 มิถุนายน 2560
รายงานประจำเดือน     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 3/2560
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
รายงานประจำเดือน     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 2/2560
  วันที่ 24 เมษายน 2560
รายงานประจำเดือน     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
         

 

Mes icon ประจำปี พ.ศ. 2558

   

Mes icon ประจำปี พ.ศ. 2557

         
 

 

        รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 9/2558
  วันที่ 17 ธันวาคม 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 8/2558
  วันที่ 30 ตุลาคม 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 7/2558
  วันที่ 3 กันยายน 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 6/2558
  วันที่ 24 กรกฏาคม 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 5/2558
  วันที่ 22 มิถุนายน 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 4/2558
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 3/2558
  วันที่ 26 มีนาคม 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 2/2558
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 1/2558
  วันที่ 20 มกราคม 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
         

 

Mes icon ประจำปี พ.ศ. 2556

   

Mes icon ประจำปี พ.ศ. 2555

         
 
 • ครั้งที่ 10/2556
  วันที่ 11 ธันวาคม 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 9/2556
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 8/2556
 • วันที่ 17 ตุลาคม 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 7/2556
  วันที่ 18 กันยายน 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 6/2556
  วันที่ 28 สิงหาคม 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 5/2556
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 4/2556
  วันที่ 6 มิถุนายน 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 3/2556
  วันที่ 28 มีนาคม 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 2/2556
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 1/2556
  วันที่ 17 มกราคม 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ     รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…