บุคลากรกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

 

 
ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สนอ. มีมติดังนี้
 
1. เปลี่ยนชื่อจาก "สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี" เป็น "กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี"
2. เปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็น "ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี"
3. รวมและยุบเลิกหน่วยงานจาก 9 งาน เหลือ 4 งาน ได้แก่ งานบริการกลาง งานบริการการสอน งานบริหารทั่วไป งานพัฒนานักศึกษา

บุคลากร

ประกอบด้วยผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตเพขรบุรี และบุคลากรกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี จำนวน 4 งาน

บุคลากรงานบริการกลาง

บุคลากรงานบริการการสอน

บุคลากรงานบริหารทั่วไป

บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…