ข่าววิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (51)

ข่าววิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตแห่งนี้ใช้รูปแบบผสมผสาน ระหว่างวิทยาเขตสารสนเทศกับ มหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิม คือมีทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยใช้ระบบสารสนเทศ เข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมด้านอื่นๆ ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ บริการทางวิชาการ แก่สังคมตามพันธกิจการจัดการศึกษาสาขาต่างๆ

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษาา 2561 อ่านประกาศ

ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณด้านหลังหอพัก 5-6 ได้แจ้งความประสงค์ต่อสัญญาอนุญาตให้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ได้เสร็จสิ้นแล้ว มีรายชื่อดังนี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปิดรับสมัครร้านค้า เข้ามาให้จำหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 รายชื่อสถานที่จำหน่ายอาหาร

Page 13 of 13
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…