ข่าวประกวดราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ห้องประชุมและห้องเอนกประสงค์ สำหรับวิทยาเขตเมืองทองธานี เรื่องเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (Macintosh) จำนวน 28 ชุด และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (Workstation) จำนวน 130 ชุด เรื่องเผยะแพร่

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เรื่องประกวดราคาซื้อ

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 792,000.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน เรื่องจัดซื้อ

Page 9 of 10
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…