ข่าวประกวดราคา

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู จำนวน 200 เครื่อง พร้อมติดตั้งแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันการกระจายความเย็นออกนอกห้องพัก จำนวน 600 แผ่น โดยวิธีคัดเลือก อ่านประกาศ

จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ห้องประชุมและห้องเอนกประสงค์ สำหรับวิทยาเขตเมืองทองธานี เรื่องเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (Macintosh) จำนวน 28 ชุด และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (Workstation) จำนวน 130 ชุด เรื่องเผยะแพร่

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เรื่องประกวดราคาซื้อ

Page 12 of 13
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…