นายวิทยา เภาจี๋

นักพัสดุปฏิบัติการ

นายวิทยา เภาจี๋
 
1. ตรวจสอบเอกสาร ขออนุมัติและเบิกจ่าย ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างทำของ  ค่าจ้างเหมารถยนต์ในราชการ
2. ตรวจสอบเอกสาร ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกจ่าย ค่าซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์
3. ตรวจสอบเอกสารและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
4. จัดทำทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของสำนักงานวิทยาเขตฯ และทุกคณะวิชา
5. ดูแล และจัดเก็บเอกสารสัญญาเช่าเครื่องล้างจาน
6. เขียนหมายเลขครุภัณฑ์และตรวจสอบหมายเลขครุภัณฑ์ สำรวจครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ตัดจำหน่วยครุภัณฑ์เสื่อมสภาพการใช้งาน
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริการกลาง

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…