นายปรีดา สุขปลั่ง

นายช่างปฏิบัติการ 

นายปรีดา สุขปลั่ง

1. ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบโทรทัศน์ ภายในวิทยาเขตฯ
2. ดูแล ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ ภายในวิทยาเขตฯ
3. ดูแล ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ภายในวิทยาเขตฯ
4. ซ่อมบำรุงเบื้องต้น วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารบริหาร
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริการกลาง

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…