นายสุริยะ เชาว์วัย

นักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ

นายสุริยะ เชาว์วัย
หัวหน้างานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา

มีหน้าที่กำกับ ควบคุม การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดงานสวัสดิการและกิจการนักศึกษา และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ควบคุม ดูแลการใช้อาคารโรงพลศึกษา / สนามกีฬา
2. การเข้ารับการฝึก / เรียนวิชาทหารของนักศึกษา
3. การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ
4. งานวินัยนักศึกษา ซึ่งมิใช่วินัยในหอพักนักศึกษา
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริการกลาง

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…