ผลการดำเนินงานของกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

รายงานการประชุมคณะกรรมการ :

 • ประจำปี พ.ศ. 2563
 • ประจำปี พ.ศ. 2562
 • ประจำปี พ.ศ. 2561
 • ประจำปี พ.ศ. 2560
 • ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ประจำปี พ.ศ. 2558
 • ประจำปี พ.ศ. 2557
 • ประจำปี พ.ศ. 2556
 • ประจำปี พ.ศ. 2555

 
     

 Mes icon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำปี พ.ศ. 2563

 

 • ครั้งที่ 1/2563
  วันที่ 22 มกราคม 2563
รายงานประจำเดือน
 • ครั้งที่ 2/2563
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานประจำเดือน
 
 • ครั้งที่ 3/2563
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานประจำเดือน
   
   
   
   
   
   
   

Mes icon

ประจำปี พ.ศ. 2562

  Mes icon

ประจำปี พ.ศ. 2561

         
   

 

 

 • ครั้งที่ 8/2562
  วันที่ 4 ธันวาคม 2562

 

 • ครั้งที่ 7/2562
  วันที่ 23 กันยายน 2562

 

 • ครั้งที่ 6/2562
  วันที่ 21 ตุลาคม 2562

 

 • ครั้งที่ 5/2562
  วันที่ 21 สิงหาคม 2562

 

 • ครั้งที่ 4/2562 
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

 

 

 

รายงานประจำเดือน

 

รายงานประจำเดือน

 

 รายงานประจำเดือน

 

รายงานประจำเดือน

 

รายงานประจำเดือน 

   
 • ครั้งที่ 7/2561
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

 • ครั้งที่ 6/2561
  วันที่ 20 สิงหาคม 2561

 • ครั้งที่ 5/2561
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

 • ครั้งที่ 4/2561
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

รายงานประจำเดือน

 

รายงานประจำเดือน

 

รายงานประจำเดือน

 

รายงานประจำเดือน

   
 • ครั้งที่ 3/2562 
  วันที่ 24 มิถุนายน 2562
รายงานประจำเดือน
   
 • ครั้งที่ 3/2561
  วันที่ 19 มีนาคม 2561
รายงานประจำเดือน
   
 • ครั้งที่ 2/2562 
  วันที่ 29 เมษายน 2562
รายงานประจำเดือน
   
 • ครั้งที่ 2/2561
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานประจำเดือน
   
 • ครั้งที่ 1/2562 
  วันที่ 22 มกราคม 2562
รายงานประจำเดือน
   
 • ครั้งที่ 1/2561
  วันที่ 11 มกราคม 2561
รายงานประจำเดือน
         

Mes icon

ประจำปี พ.ศ. 2560

  Mes icon

ประจำปี พ.ศ. 2559

         
 
 • ครั้งที่ 9/2560
  วันที่ 6 ธันวาคม 2560

รายงานประจำเดือน

   

 

   
 
 • ครั้งที่ 8/2560
  วันที่ 18 ตุลาคม 2560

รายงานประจำเดือน

   
 • ครั้งที่ 7/2559
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 7/2560
  วันที่ 25 กันยายน 2560

รายงานประจำเดือน

   
 • ครั้งที่ 6/2559
  วันที่ 23 มิถุนายน 2559

รายงานการประชุม

เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 6/2560
  วันที่ 28 สิงหาคม 2560
รายงานประจำเดือน    
 • ครั้งที่ 5/2559
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 5/2560
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
รายงานประจำเดือน    
 • ครั้งที่ 4/2559
  วันที่ 21 เมษายน 2559
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 4/2560
  วันที่ 19 มิถุนายน 2560
รายงานประจำเดือน    
 • ครั้งที่ 3/2559
  วันที่ 24 มีนาคม 2559
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 3/2560
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
รายงานประจำเดือน    
 • ครั้งที่ 2/2559
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 2/2560
  วันที่ 24 เมษายน 2560
รายงานประจำเดือน    
 • ครั้งที่ 1/2559
  วันที่ 21 มกราคม 2559
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
         

Mes icon

ประจำปี พ.ศ. 2558

  Mes icon

ประจำปี พ.ศ. 2557

         
 

 

       
 • ครั้งที่ 10/2557
  วันที่ 16 ธันวาคม 2557
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 9/2558
  วันที่ 17 ธันวาคม 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 9/2557
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 8/2558
  วันที่ 30 ตุลาคม 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 8/2557
  วันที่ 16 ตุลาคม 2557
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 7/2558
  วันที่ 3 กันยายน 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 7/2557
  วันที่ 18 กันยายน 2557
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 6/2558
  วันที่ 24 กรกฏาคม 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 6/2557
  วันที่ 21 สิงหาคม 2557
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 5/2558
  วันที่ 22 มิถุนายน 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 5/2557
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 4/2558
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 4/2557
  วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 3/2558
  วันที่ 26 มีนาคม 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 3/2557
  วันที่ 13 มีนาคม 2557
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 2/2558
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 2/2557
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 1/2558
  วันที่ 20 มกราคม 2558
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 1/2557
  วันที่ 16 มกราคม 2557
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
         

Mes icon

ประจำปี พ.ศ. 2556

  Mes icon

ประจำปี พ.ศ. 2555

         
 
 • ครั้งที่ 10/2556
  วันที่ 11 ธันวาคม 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 10/2555
  วันที่ 25 ธันวาคม 2555
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 9/2556
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 9/2555
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 8/2556
 • วันที่ 17 ตุลาคม 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 8/2555
  วันที่ 24 ตุลาคม 2555
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 7/2556
  วันที่ 18 กันยายน 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 7/2555
  วันที่ 25 กันยายน 2555
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 6/2556
  วันที่ 28 สิงหาคม 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 6/2555
  วันที่ 28 สิงหาคม 2555
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 5/2556
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 5/2555
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2555
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 4/2556
  วันที่ 6 มิถุนายน 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 4/2555
  วันที่ 27 มิถุนายน 2555
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 3/2556
  วันที่ 28 มีนาคม 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 3/2555
  วันที่ 28 มีนาคม 2555
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 2/2556
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 2/2555
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
 
 • ครั้งที่ 1/2556
  วันที่ 17 มกราคม 2556
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ    
 • ครั้งที่ 1/2555
  วันที่ 24 มกราคม 2555
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…