นางสาวปรียาภรณ์ ทองคำ

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวปรียาภรณ์ ทองคำ

1. การลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ/ ออกเลขที่หนังสือ/ ออกเลขที่คำสั่ง
2. การใช้งานระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์
3. การรับ-ส่งแฟ้มเอกสารจากผู้บริหารและแจกเอกสารให้ผู้ปฏิบัติงาน
4. การจัดส่งไปรษณีย์ การเบิกค่าไปรษณีย์  กำกับและดูแลลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานไปรษณีย์
5. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อการติดตามเอกสารต่าง ๆ
6. การประชุมบุคลากรสังกัดสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยทำหน้าที่เลขานุการ
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริหารทั่วไป

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…