นางสาวริญญากานต์ กล้าหาญ

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวริญญากานต์ กล้าหาญ

1. งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. ประสานงานการจัดทำข่าวสารเพื่อลงในข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. จัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
4. การจัดทำข้อมูล ข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ในเว็ปไซด์ ของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
5. การศึกษาดูงาน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ของหน่วยงานภายนอก
6. การประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้างานสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริหารทั่วไป

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…