กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

Mes icon

คู่มือการปฏิบัติงาน

 
   
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

 

Mes icon

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

 
 

สำหรับนักศึกษา

 
   
 

 สำหรับบุคลากร

 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 

Mes icon

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 
 

ปีการศึกษา 2560

 
   
     
  ปีการศึกษา 2561  
 
  • สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561
 
                   -  ประเมินโดยคณาจารย์และบุคลากร  
                   -  ประเมินโดยนักศึกษา  

 

 
     
  ปีการศึกษา 2562  
   
  • สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
 
                   -  ประเมินโดยคณาจารย์และบุคลากร  
                   -  ประเมินโดยนักศึกษา  
     
     
   ปีการศึกษา 2563  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…