นางสาวนภัสวรรณ แก้วสะอาด

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวนภัสวรรณ แก้วสะอาด
 
1. การจัดทำหนังสือสำคัญสำหรับนักศึกษา
2. ผลิตเอกสารประกอบการสอนและข้อสอบ
3. ประสานงานและจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษากับธนาคาร
4. การประชุมคณะกรรมการตารางสอน ตารางสอบ โดยทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริการการสอน

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…