นางกิ่งการ วันเพ็ญ

นักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ

นางกิ่งการ วันเพ็ญ
หัวหน้างานหอพักนักศึกษา (รักษาการ)

มีหน้าที่กำกับควบคุม การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดงานหอพัก ดังนี้

1. ให้บริการและจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่นักศึกษาในหอพัก
2. ประสานงานกับงานช่างในการติดตามงานซ่อมของหอพักนักศึกษา
3. ดูแลการจองห้องพัก จัดห้องพักให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขออยู่หอพักนักศึกษา การรายงานตัวเข้าหอพัก และการออกจากหอพัก
4. สรุปการดำเนินงานการให้บริการภายในหอพัก
5. ดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาหอพัก
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…