15 มกราคม 2561

ด้วยมีนักศึกษาที่พักอยู่หอนอกมีการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน ในการเดินทางระหว่างหอพักนอกมายังมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้งานยานพาหนะทั้ง 3 ประเภท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่พักอยู่หอนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ อ่านประกาศ

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ขอความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากร งดใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาิทยาลัยตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. พบว่า นักศึกษาและบุคลากรให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อ่านประกาศ

ด้วยจำนวนรถยนต์ของบุคลากรนวิทยาเขตฯ (จากการสำรวจจำนวนสติกเกอร์รถยนต์ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 พบว่ามีจำนวน 223 คัน) เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างความปลอดภัยภายในวิทยาเขตฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติของบุคลากรที่ใช้รถยนต์ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดังนี้ อ่านประกาศ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…