ข่าวกิจการนักศึกษา (53)

ข่าวกิจการนักศึกษา

การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสติปัญญา ใฝ่การเรียนรู้ นึกคิดอย่างเป็นระบบ มีจิตสำนึกและศักยภาพในการสร้างงาน บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีวินัยรับผิดชอบต่อตนเองและเอื้ออาทรต่อสังคม ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น สุขภาพดี มีความเป็นสากล โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ประสบการณ์และการเรียนรู้ รวมทั้ง การจัดสภาพแวดล้อมตลอดจนบริการและสวัสดิการต่างๆ ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน

ด้วยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน (ชาย) อายุตั้งแต่ 20-28 ปี เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (อัตราพลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 25 กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยพยาบาลและสุขอนามัย งานหอพักนักศึกษา ได้รับเอกสารรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุญาตต่อสัญญาฯ ให้กับร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณด้านหลังหอพัก 5-6 ในปีการศึกษา 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 26 ราย มีรายยชื่อดังนี้

Page 5 of 5
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…