สารจากรองอธิการบดี เพชรบุรี (16)

สารจากรองอธิการบดี เพชรบุรี

สารจากรองอธิการบดี เพชรบุรี

ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้ดำเนินการในหลายเรื่อง

ช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาและเตรียมตัวสำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2560

ผมตั้งใจที่ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ตามที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีมติแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นั้น

Page 4 of 4
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…