ข่าวประกวดราคา

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 792,000.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน เรื่องจัดซื้อ

งานก่อสร้างโรงรือนคัดแยกและเผาขยะ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เรื่องเผยแพร่

Page 10 of 10
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…