ข่าวประกวดราคา

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู จำนวน 200 เครื่อง พร้อมติดตั้งแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันการกระจายความเย็นออกนอกห้องพัก จำนวน 600 แผ่น โดยวิธีคัดเลือก อ่านประกาศ

จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ห้องประชุมและห้องเอนกประสงค์ สำหรับวิทยาเขตเมืองทองธานี เรื่องเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (Macintosh) จำนวน 28 ชุด และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (Workstation) จำนวน 130 ชุด เรื่องเผยะแพร่

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เรื่องประกวดราคาซื้อ

Page 9 of 10
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…