แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coonavirus Disease 2019)

20 March 2020
Author :  
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…