ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม 2561

10 October 2018
Author :  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา (Student First)

ขณะนี้ที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว คือ การปรับปรุงอาคารโรงพละศึกษา (เหลือในขั้นตอนการตรวจรับ) ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จก็จะได้เร่งดำเนินการติดตามเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะงานก่อสร้างถนนภายในวิทยาเขตฯ อ่านสารจากรองอธิการบดี เพชรบุรี

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…