จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 12 เครื่อง

20 June 2018 Author :  

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 792,000.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน เรื่องจัดซื้อ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…