ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกและเผาขยะ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 June 2018 Author :  

ราคากลางของงานก่อนสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 695,000.00 บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เรื่องประกวดราคา

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…