มาตรการเข้าออกมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์หลังเวลา 16.00 น.

29 June 2018
Author :  

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ขอความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากร งดใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาิทยาลัยตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. พบว่า นักศึกษาและบุคลากรให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อ่านประกาศ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…