แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ใช้รถยนต์ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

29 June 2018
Author :  

ด้วยจำนวนรถยนต์ของบุคลากรนวิทยาเขตฯ (จากการสำรวจจำนวนสติกเกอร์รถยนต์ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 พบว่ามีจำนวน 223 คัน) เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างความปลอดภัยภายในวิทยาเขตฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติของบุคลากรที่ใช้รถยนต์ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดังนี้ อ่านประกาศ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…